Krysia Ostostowicz, viool;Timothy Boulton, altviool;Richard Lester, cello;Susan Tomes, piano; Domus Quartet