Privacy-reglement

Wij wensen goed om te gaan met de privacy van de bezoekers van onze concerten. Daarom wijzen we u direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens losse kaarten aan te schaffen bij de ticket- en informatiebalie van Stadsschouwburg en De Vereeniging of bij boekhandel Roelants. Verder is er de mogelijkheid om abonnementen te kopen via onze website, door het overmaken van de abonnementskosten naar de bankrekening van de NSvK of bij boekhandel Roelants, met een beperkte opgave van persoonlijke gegevens.

Als we in ons verdere contact met u gebruik maken van uw persoonsgegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. We behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyregeling laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Bij het aanbieden van de volgende producten en diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken: • aanvraag van de seizoensbrochure • inschrijving voor de NSvK-nieuwsbrief • verkoop en toezending abonnementen • gebruik van onze website

De soort en omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken kan per product of dienst verschillen. Het zal vooral gaan om de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, IP-adres, gegevens van uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat-type. Wilt u hiervan een overzicht hebben, dan kunt u een inzageverzoek doen (zie hierna: Wat zijn uw rechten?).

Wat doen we met uw gegevens? Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn… • om een overeenkomst te sluiten voor een product (bijvoorbeeld verkoop van een abonnement voor een aantal voorstellingen); • om de overeengekomen dienst uit te voeren of een product te leveren (bijvoorbeeld toezenden van de concertbrief); • om te informeren over eventuele andere producten en diensten; om u in de gelegenheid te stellen onze website te gebruiken. Wij gebruiken functionele, analytische en tracking-cookies. Ook plaatsen derde partijen tracking-cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen buiten onze website. Daarnaast worden er tracking-cookies geplaatst door social media-netwerken (zie ons cookiebeleid). • om marktonderzoek uit te voeren, om producten en diensten te ontwikkelen en andere aan de algemene bedrijfsvoering gerelateerde doeleinden; • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

Hoe kunt u zich afmelden voor informatie e-mails? De informatie over diensten en producten willen we u alleen aanbieden als u daar prijs op stelt. Wij vragen u dan uw toestemming. U kunt zich ook op elk moment weer afmelden via een email aan info@kamermuzieknijmegen.nl.

Bestaat er een klantprofiel van u? Wij kunnen de door u aangeleverde klantgegevens combineren om een klantprofiel op te bouwen. Dit doen wij dan om inzicht te krijgen in ons klantenbestand en gerichter onze producten/diensten aan u te kunnen aanbieden. Indien u hiertegen bezwaar heeft, zijn er verschillende opties (zie hierna: Wat zijn uw rechten?).

Wordt uw klantprofiel verrijkt? Vooralsnog zijn we niet van plan om de door u aangeleverde klantgegevens te verrijken met andere gegevens. Dat betekent dat we geen informatie uit externe bronnen toevoegen aan de gegevens zoals wij die hebben verwerkt, bijvoorbeeld demografische gegevens die we zouden kunnen afnemen van derden. Indien dit in de toekomst alsnog gaat gebeuren, zullen we de privacyregeling aanpassen en u daarover informeren.

Welke bewaartermijn hanteren wij? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is. Als u gedurende vijf jaar geen abonnement bij ons heeft gekocht, of anderszins een product of dienst hebt afgenomen, worden uw gegevens verwijderd. Als u heeft aangegeven concertbrieven per e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden? Wij delen uw gegevens niet met derden behalve als dat nodig is voor de door ons verleende diensten of als de wet zegt dat dat moet. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gegarandeerd is.

Binnen het aanbod op onze website kunnen links naar de websites van derde partijen worden opgenomen. Wij hebben geen invloed op deze websites en dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar de links verwijzen. Wij adviseren u de daar beschikbare informatie over de privacybescherming te bestuderen.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd? Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers.

Wat is ons cookie-beleid? NSvK gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies NSvK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische en tracking-cookies Naast de functionele cookies plaatsen we ook cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle cookie-informatie die eerder op uw computer is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Door de website van NSvK te bezoeken, worden op uw computer ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven (Google Analytics, AddThis). Deze privacyregeling geldt alleen voor de cookies van de NSvK. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy-voorwaarden.

Wat zijn uw rechten? U hebt het recht om ons te vragen om u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, of als u zich wilt afmelden voor de concertbrief of andere producten, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt dergelijke verzoeken richten aan dhr.  Herwijn, de privacyfunctionaris van onze stichting, te bereiken via info@kamermuzieknijmegen.nl.

Kunnen wij onze privacyregeling wijzigen? Ja, wij kunnen deze privacyregeling wijzigen. Wij adviseren u om het gedeelte van de website waar de regeling staat met regelmaat te raadplegen.

De Kamermuziek Nijmegen-concerten worden sinds 1950 georganiseerd door de Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK).

De concerten vinden plaats in Concertgebouw De Vereeniging Keizer Karelplein 2d 6511 NC Nijmegen

Secretariaat: >> info@kamermuzieknijmegen.nl

Abonnementsadministratie: >> abonnementen@kamermuzieknijmegen.nl

IBAN: NL54 INGB 0004 4889 84 KvK: 41055576 BTW: NL 005 983 071 B01

De vriendenstichting van de NSvK heeft een ANBI-status.

Lees hier over adverteren bij, of sponsoren van NSvK.