Media

Op dit moment zijn we druk bezig om alle inhoud en functionaliteit van de vorige website ook weer in deze nieuwe omgeving een goede plek te geven. We doen onze uiterste best om onze concertbezoekers zo volledig mogelijk te informeren over de NSvK-serie.

Hopelijk zijn alle verwijzingen naar de concertregistraties, onze korte interviewtjes e.d. spoedig op deze pagina weer terug te vinden.