NIJMEEGSE
STICHTING VOOR
KAMERMUZIEK

CONCERTSERIE

73E SEIZOEN 2021-2023

Legaat

De Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek (NSvK) kan als begunstigde in een testament worden opgenomen. We zouden het een heel bijzonder gebaar vinden als u dat zou overwegen. Iedere bijdrage helpt ons om onze doelstellingen te verwezenlijken: een gezonde klassieke muziekcultuur in Nijmegen.

Uw wensen
Een testament regelt de besteding van uw nalatenschap na uw overlijden. Zonder testament gelden de standaardregels van de successiewet. Als u zelf meer controle wilt over wat er met uw nalatenschap gebeurt, is het verstandig om een testament op te stellen. Bedenk dus aan wie u wilt nalaten: aan uw partner, familie, vrienden, of ook (deels) aan de NSvK.

Erfenis of legaat
De erfenis (nalatenschap) is het totaal aan bezittingen dat iemand na zijn overlijden nalaat. De erfgenaam kan familie zijn, maar bijvoorbeeld ook een kennis of stichting. Een legaat is een meer specifiek omschreven bezitting, bijvoorbeeld een vastgesteld bedrag. Als u dit in een testament wilt beschrijven, kiest u een executeur om uw laatste wil over de nalatenschap uit te voeren.

De notaris
Als u uw wensen goed in kaart heeft gebracht, dan kunt u dit bespreken met een door u gekozen notaris. Deze zal u informeren over het maken van uw testament, en een concepttestament opmaken. Wanneer de inhoud hiervan naar wens is, ondertekent u het document.

Als u met de NSvK hierover zou willen overleggen, kunt u contact opnemen via 06 – 13 97 55 51 of info@kamermuzieknijmegen.nl.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies’ zijn kleine bestandjes die met website-pagina’s worden meegestuurd, en door de browser op uw computer worden opgeslagen. Er zijn voor verschillende doeleinden ook verschillende soorten cookies, voor sommige daarvan is uw toestemming nodig. Als u daar niet mee akkoord gaat, dan plaatsen wij alleen de zgn. functionele cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die daarmee verzameld worden en over uw rechten op dit punt, lees dan onze privacy-verklaring.